Nutreact -
Eutrofiëring aangepakt

Duurzame aanpak van blauwalgen en slechte waterkwaliteit. 

Nutreact eutrofiëring aangepakt
Nutreact eutrofiëring aangepakt
Nutreact eutrofiëring aangepakt

Nutreact

Met de geavanceerde Nutreact technologie wordt eutrofiëring bij de bron aangepakt. Duurzaam en meetbaar. 

Hoe werkt Nutreact?

Met de Nutreact technologie worden stikstof en fosfor daadwerkelijk uit het water verwijderd. Duurzaam, meetbaar en door een volkomen natuurlijk proces.

Onze missie

Terug naar de watersystemen van voorheen. In evenwicht en met een enorme biodiversiteit. Dit doen we door de vermesting van het water terug te dringen. De waterpartij wordt als het ware gereset waardoor de natuur weer een kans krijgt.

STOWA Innovatieprijs

Samen met Chiel van de Voorde heeft Nutreact een gedeeld eerste plaats weten te bemachtigen bij de STOWA innovatieaward van 2021! De Nutreact reactor, in combinatie met energieterugwinning uit oppervlaktewater (TEO), werd dermate interessant gevonden dat Wageningen Universiteit opdracht heeft gekregen onze technologie verder te onderzoeken. 

Nutreact behaalt een gedeeld eerste plaats bij de STOWA Innovatieprijs!

Nutreact wint STOWA Innovatieprijs

Full scale pilot is gestart

Onze technologie hebben vanuit ons laboratorium kunnen vertalen naar kleinere waterlichamen. Nu gaan we in opdracht van waterschap Brabantse Delta, Gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant een full-scale pilot uitvoeren op het water van de Binnenschelde en het Volkerak-Zoommeer.

We starten vanaf medio juni 2024 met metingen en analyses en gaan daarna over tot het plaatsen van de Nutreact installatie.

Pilot Blauwalg Binnenschelde Bergen op Zoom
nl_NLNL